Információbiztonsági szolgáltatásaink


Információbiztonság menedzsment – compliance – megfelelés támogatás

Információbiztonság menedzsment szolgáltatásaink elősegítik a szervezetekre vonatkozó releváns információ- biztonsági követelmények azonosítását, megértését, a biztonsági kockázatok felmérését és kockázatarányos védelmi intézkedések meghatározását. Támogatásunkkal hatékonyan biztosítható a szervezet törvényi előírásoknak (pl. Ibtv., Lrtv., MNB ajánlások, zártsági követelmények, NIS2, Kibertan.tv., stb.), szabvány-követelményeknek (pl. ISO 27001, ISO 27701, stb.) való megfelelése, az egyes külső és belső auditok, felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok vagy eltérések hatékony kezelése, hogy a jövőben ne kerüljenek hasonló nem-megfelelőségek azonosításra.


Üzletfolytonosság-menedzsment (BCM)

Napjainkban az üzletfolytonosság-menedzsment elengedhetetlen részét képezi a biztonságnak. Nem csak az előző blokkban is említett jogszabályok és szabványok követelik meg a rendkívüli eseményekre való felkészülést, minden szervezet jól felfogott érdeke a folyamatos működés biztosítása. Az üzletfolytonossági tervezés során a szervezet felkészül a kritikus üzleti folyamatait és erőforrásait fenyegető nem várt események bekövetkezésére, azok kezelésére és a folyamatos működés fenntartására, a kiesések hatékony áthidalására és helyreállítási intézkedésekre.


Biztonságtudatossági szint mérése és fejlesztése

Ahogy a mondás tartja, minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme – ez pedig a biztonság terén nem más, mint az emberi tényező. Annak érdekében, hogy a munkavállalók jelentette, illetve őket fenyegető kockázatokat hatékonyan kezelni tudjuk, ismernünk kell a felhasználók jelenlegi biztonságtudatossági szintjét, illetve a kapcsolódó kontrollokat. Ezért az első és legfontosabb lépés, hogy felmérjük és képet kapjunk a felhasználók biztonságtudatosságának szintjéről, információbiztonsági tudásáról, majd az eredmények mentén célirányosan tudjuk fejleszteni azt.